Runsten UFv1955;216, L2015:3208, Sigtuna 251:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1955;216, L2015:3208
Foto av Runsten UFv1955;216, L2015:3208
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðríkr och Gillaug reste stenen till minne av Þorkell, deras son. Må Gud hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

kuþrikr × au… kilauk × rais(t)(u) (s)(t)(a)(i)(n) × iftiʀ × þorkil × sun × sin × kuþ × hialbi ant hans

kuþrikr × au… kilauk × rais(t)(u) (s)(t)(a)(i)(n) × iftiʀ × þorkil × sun × sin × kuþ × hialbi ant hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,3 m h, 0,9 m br och 0,4 m tj. Ristningsytan mot N. Ristningens bredd 6-7 cm.
Fyndplats, se Sigtuna sn, Raä nr 44:2 och 251:2.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant.

4 m S om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sankt Per socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63063
Longitud: 17.666588
Lämnings-ID: L2015:3208
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 251:1
Sveriges runinskrifter: UFv1955;216 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3208