Runsten UFv1954;4, L2014:2363, Vallentuna 391:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1954;4, L2014:2363
Foto av Runsten UFv1954;4, L2014:2363
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… den här stenen …

Visa originaltolkning och runtext

… stin ' þina … …-u(r)…

… stin ' þina … …-u(r)…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, grå granit, 0,5 m h, 0,65 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,2m tj. På den mot NNÖ vända sidan är en imålad, fragmentariskrunslinga, 6,5 cm br och med 5 mm br och 1-2 mm dj linjer.Runhöjd 4-7 cm (vanligen 6-7). Runstensfragmentet är sammanfogatmed cement till en sten av granit. Restes på denna plats år 1950. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränplatå. Trädgård

1,5 m Ö om tomtgräns

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531675
Longitud: 18.07516
Lämnings-ID: L2014:2363
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 391:1
Sveriges runinskrifter: UFv1954;4 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2363