Runsten UFv1953;266, L2014:8068, Spånga 284:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten UFv1953;266, L2014:8068
Foto av Runsten UFv1953;266, L2014:8068
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<tayr>, Knútr och Þorgísl och Eysteinn, de reste stenen till minne av Björn, deras far. Snari skär.

Visa originaltolkning och runtext

tayr : knutr : aok : þorkisl : aok : aystin : þaiʀ : raistu : stain : eftiʀ : biarn :: faþur : sin :: snari : iag :

tayr : knutr : aok : þorkisl : aok : aystin : þaiʀ : raistu : stain : eftiʀ : biarn :: faþur : sin :: snari : iag :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, signum U Fv1953;266. 1,69 m h och 0,8 m br . I övre delen är ett stycke bortslaget. Runhöjd 4-12 cm. Inskrift: "tayr : knutr : aok : porkisl : aok : aystin : ÞaiR : raistu : stain : eftiR : biarn : fapur : sin" samt "snari : iag".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

2,5 m Ö om vapenhusets S hörn och 3,5 m S om vinkeln mellan vapenhusets Ö hörn och långhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391513
Longitud: 17.911687
Lämnings-ID: L2014:8068
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:1
Sveriges runinskrifter: UFv1953;266, UNOR1998;27A
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8068