Runsten UFv1948;168, L1944:3633, Alsike 15:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten UFv1948;168, L1944:3633
Foto av Runsten UFv1948;168, L1944:3633
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sibbi och Ingríðr lät resa stenen till minne av Gagi(?) och till minne av Harðr, deras söner; Sigmundr och Sigfastr till minne av sina bröder. Œpir ristad.

Visa originaltolkning och runtext

sibi ' uk ' ikriþ ' litu ' raisa ' stain ' iftiʀ ' g-ha ' uk ' at ' harþ ' suni ' sina ' sihimuntr ' uk ' sihikfastr ' bryþr ' sina ¶ ybir risti

sibi ' uk ' ikriþ ' litu ' raisa ' stain ' iftiʀ ' g-ha ' uk ' at ' harþ ' suni ' sina ' sihimuntr ' uk ' sihikfastr ' bryþr ' sina ¶ ybir risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, upptill avsmalnande, ca 1,8 m hög, 1,25 m bred, vid marken, ca 0,25 m vid toppen. Intill 0,35 m tjock. Runslingan är 7cm bred. Ristningen vetter mot söder. Revidering 1979.

Enligt Fornvännen 1948 påträffades stenen vid restaureringsarbeten 1947. Inskriften lyder:"Sibbe och Ingrid läto resa stenen efter Gage (?) och efter Hård, sina söner (och) Sigmund och Sigfast (efter) sina bröder. Öpir ristade."

Funnen 1947.
Sattes ihop och restes 1948.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränmark. Kyrkogården.

0,5 m SÖ om vapenhusets SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.732647
Longitud: 17.683742
Lämnings-ID: L1944:3633
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 15:1
Sveriges runinskrifter: UFv1948;168 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3633