Runsten U998, L1943:4540, Funbo 122:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U998, L1943:4540
Foto av Runsten U998, L1943:4540
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorsteinn och Randvé lät resa denna sten till minne av Svarthǫfði, deras bror. Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ. Ásmundr markerade.

Visa originaltolkning och runtext

þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain þino : abtiʀ s-ar-(h)(a)ufþ]a : bruþur sin : kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ [osmun](r)t ' markaþi

þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain þino : abtiʀ s-ar-(h)(a)ufþ]a : bruþur sin : kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ [osmun](r)t ' markaþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 1x0,6x0,3 m. Runhöjd 5-9 cm. Ristningen vetter åt V. Stenen lutar starkt åt Ö.OBS! Runstenen har flyttats 15 m åt V. Nuvarande placering är på gränsplanen 3,5 m NÖ om grusgången framför mangårdsbyggnaden. Ändring DNR 193/67.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Rande läto resa denna sten efter Svarthövde, sin broder. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Asmund ristade."

Flyttad, lagad och uppmålad 1966.
Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.835406
Longitud: 17.870202
Lämnings-ID: L1943:4540
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 122:1
Sveriges runinskrifter: U998 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4540