Runsten U997, L1943:5463, Funbo 105:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U997, L1943:5463
Foto av Runsten U997, L1943:5463
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ríkviðr lät resa stenarna till minne av Ígull, sin far."

Visa originaltolkning och runtext

rikuiþr × lit rai(s)a × stina eftʀ × ihul × faþur × sin

rikuiþr × lit rai(s)a × stina eftʀ × ihul × faþur × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,5x1,2 (NV-SÖ) x 0,7 m och avsmalnande uppåt. Runhöjd 4-6 cm Ristningen vetter åt SSV.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Rikvid lät resa stenarna efter Igul, sin fader."

Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i S-sluttande moränmark. Park.

1 m SSV om grusgång (ÖNö-VSV) 0,5 m N om grusgång (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.835763
Longitud: 17.803715
Lämnings-ID: L1943:5463
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 105:1
Sveriges runinskrifter: U997 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5463