Runsten U996, L1943:5124, Funbo 42:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U996, L1943:5124
Foto av Runsten U996, L1943:5124
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingríðr(?) och Ingigerðr/Ingigeirr lät resa stenen och göra vadstället i sundet till minne av Þórir, deras far. Þórir(?) lät göra hospicet till minne av Ingiþóra, hans hustru, och till minne av < -artu> …"

Visa originaltolkning och runtext

ainkriþ × auk × in[k]ik[i]r · l[i]tu × r[i]sa × stin · auk ' kera ' aur ' u(t)a (i) (s)u[n]ti ' iftiʀ ' þuri ' faþur [s]in ' þur-- …(t) ' kira ' siluaus ' iftʀ ink-[þu]ru × kunu · sina ' auk ' iftʀ ' -(a)(r)tu iaʀ

ainkriþ × auk × in[k]ik[i]r · l[i]tu × r[i]sa × stin · auk ' kera ' aur ' u(t)a (i) (s)u[n]ti ' iftiʀ ' þuri ' faþur [s]in ' þur-- …(t) ' kira ' siluaus ' iftʀ ink-[þu]ru × kunu · sina ' auk ' iftʀ ' -(a)(r)tu iaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 996, 2,3x2x0,4 m och något avsmalnande uppåt. Runhöjd 3-7 cm. Ristningen vetter åt SÖ och är tämligen grund.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingrid(?) och Ingegärd läto resa stenen och göra vad ute i (?) sundet till minne av Tore sin fader. Tore lät göra själastugan till minne av Ingetora, sin hustru, och av ..."

Lagad, skyltad och uppmålad 1979.
Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränhöjd. Tomtmark.

26 m N om landsväg och intill samt V om uppfartsväg till tomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857326
Longitud: 17.844725
Lämnings-ID: L1943:5124
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 42:1
Sveriges runinskrifter: U996 (Upplands runinskrifter)
Plats: Karberga (Sundby)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5124