Runsten U987, L1943:5525, Funbo 46:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U987, L1943:5525
Foto av Runsten U987, L1943:5525
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Arn-… Jǫrundr

Visa originaltolkning och runtext

[ar]nua[i-] i[or]uidr

[ar]nua[i-] i[or]uidr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,8x0,25 m och avsmalnande uppåt. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen, som omger ett kors, vetter åt V. I kyrkans vapenhus är iV väggen inmurad en runristad kalksten, 1,6x0,6x0,05 m. Runorna är ristade i ett inhugget svärd samt i en "budkave". Runhöjd 3-5 cm. På golvet i vapenhuset ligger en lös,oranmenterad sten, ca 0,45x0,2x0,05 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark. Kyrkogård.

1,5 m V om mitten av bårhusvägg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.85627
Longitud: 17.855112
Lämnings-ID: L1943:5525
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 46:1
Sveriges runinskrifter: U987, U989
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5525