Runsten U985, L1941:3201, Uppsala 150:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U985, L1941:3201
Foto av Runsten U985, L1941:3201
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Karl lät resa stenen till minne av sin far Végeirr. Han var Styfjaldrs son och Gullaugs systers son.

Visa originaltolkning och runtext

karl ' lit ' raisa · stain · iftiʀ ' uikaiʀ ' faþur ' sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug

karl ' lit ' raisa · stain · iftiʀ ' uikaiʀ ' faþur ' sin an uar sun stufials uk systrsun kulaug

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten granit 2 m h, 1,6 m br (V 20cg N-Ö 20cg S) och 0,8 m tj.Runinskriften på stenens N sida. Runornas höjd 7-8 cm. Närmast triangulär genomskärning. Den imålade röda färgen är nu nästan helt borta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

1 m S 10cg V om väg V10cg N-Ö 10cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.920551
Longitud: 17.658503
Lämnings-ID: L1941:3201
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 150:1
Sveriges runinskrifter: U985 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3201