Runsten U980, L1941:2968, Uppsala 280:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U980, L1941:2968
Foto av Runsten U980, L1941:2968
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eilífr och Sigviðr lät resa stenen till minne av Véfastr, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

[× ailifr × auk siku]iþr × li[tu × raisa × stain × iftiʀ + uifast] × faþu[r × sin +]

[× ailifr × auk siku]iþr × li[tu × raisa × stain × iftiʀ + uifast] × faþu[r × sin +]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment. Tre fragment av U 980 förvaras enl UR i vapenhuset.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås. Kyrkogård.
Till vänster om ingången till Gamla Uppsala kyrka.
S yttermuren av absiden intill hörnet av korgaveln.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.899409
Longitud: 17.632206
Lämnings-ID: L1941:2968
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 280:2
Sveriges runinskrifter: U980 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2968