Runsten U979, L1941:2811, Uppsala 279:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U979, L1941:2811
Foto av Runsten U979, L1941:2811
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljusgrå granit, 1,3 m h, 1,3 m br (N-S) och 0,3 m tj. Ornamentiken ej fullbordad. Runor saknas. Imålad med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås. Kyrkogård.

1,7 m V om V långhusgaveln , 1,6 m N om N vapenhusmuren, 2,3 m NV om hörnet av långhus-vapenhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.899623
Longitud: 17.631605
Lämnings-ID: L1941:2811
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 279:1
Sveriges runinskrifter: U979 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2811