Runsten U978, L1941:2859, Uppsala 280:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U978, L1941:2859
Foto av Runsten U978, L1941:2859
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigviðr, resande till England, reste denna sten till minne av Védjarfr, (hans) far ..."

Visa originaltolkning och runtext

sihuiþr …-i + stain + þina + iklats+fari + iftir + uitarf + faþ(u)(r) [+ -… …sia]… …ku---

sihuiþr …-i + stain + þina + iklats+fari + iftir + uitarf + faþ(u)(r) [+ -… …sia]… …ku---

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,3 m h, 1,4 m br av rödaktig sandsten. Runhöjd 7-9 cm. Avslagen något i kanterna varvid delar av ornamentiken bitvis saknas. Imålad med svart färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås. Kyrkogård.

S yttermuren av absiden intill hörnet av korgaveln.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.899442
Longitud: 17.632205
Lämnings-ID: L1941:2859
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 280:1
Sveriges runinskrifter: U978 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2859