Runsten U973, L1941:2084, Uppsala 56:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U973, L1941:2084
Foto av Runsten U973, L1941:2084
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigríðr hade … sin släkting. Och här ägde de mäktiga ... Och Œpir ristade.

Visa originaltolkning och runtext

siriþ l… …(u)n huki ' frenta ' sinum ' in ' iar ati ' rikr ' h(u)-… … in ybir risti

siriþ l… …(u)n huki ' frenta ' sinum ' in ' iar ati ' rikr ' h(u)-… … in ybir risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 35 m h 0,9 m br och 0,7 m tj. Runskriften vetter mot S. Runhöjd 5-10 cm. Ristsidan lutar ca 30cg mot N. stenenär överdelen av en större d:o. Runstensfragmentet flyttades 14 juni 1966 i samband med vägarbete till Upplandsmuseet och förvarasnu i ett magasin i Vattholma. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vid foten av moränrygg (NNV-SSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.873246
Longitud: 17.67044
Lämnings-ID: L1941:2084
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 56:1
Sveriges runinskrifter: U973 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2084