Runsten U971, L1941:4327, Vaksala 126:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U971, L1941:4327
Foto av Runsten U971, L1941:4327
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunnbjǫrn(?)/Unnbjǫrn(?)/Gunn-Bjúr(?)/Unn-Bjúr(?) lät resa stenen till minne av sin far ... Må Gud hjälpa. Hein\´s(?) Grein(?) , han(?) gjorde fordkonstruktionen."

Visa originaltolkning och runtext

(-)unbiur : lit risa : stin : iftiʀ : faþur (:) [s]… …[þ] : miti : kuþ : hulbin (h)ins : krin … …arþi uþu(r)ki (:)

(-)unbiur : lit risa : stin : iftiʀ : faþur (:) [s]… …[þ] : miti : kuþ : hulbin (h)ins : krin … …arþi uþu(r)ki (:)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gråsten, 1,45 m h, 1,3 m br (NNÖ-SSV) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 5,5-10 cm. Stenens ovandel saknas. Runstenen står i en högliknande lämning 8x3 m (N-S) och 0,3-0,4 mh. Kring runstenen har odlingssten uppkastats så att den synligadelen nu är 0,7 mh, 1,3 m br och 0,3 m tj. Runstenen lutar kraftigt åt SV. Ca 110 m NÖ om runstenen är en väg (nu ägoväg) troligenlämning efter den gamla vägen förbi runstenen. Nu bortodlad. Ca30 m SV om runstenen är 2) Fyndplats för kistgrav, påträffad vidtäckdikesgrävning 1927. ATA Dnr 5253/27. Enl annan uppgift är fyndplatsen belägen ca 30 m SÖ om runstenen. Sundquist, Nils: En upländste träkistgrav från vikingatiden (Fig 1). Studier tillägnadeGunnar Ekholm, 1934. Ca 35 ÖSÖ om runstenen är 3) Fyndplats för kistgrav påträffad vid lertäkt 1957. ATA Dnr 2365/58. La Uppsala Avg nr 133/57. Fyndplats för träkistgravar 65 m ÖSÖ samt 38 m SÖ om runstenen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, lerhaltig mark. Åkerholme.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.885556
Longitud: 17.68666
Lämnings-ID: L1941:4327
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 126:1
Sveriges runinskrifter: U971 (Upplands runinskrifter)
Plats: Eke
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4327