Runsten U968, L1941:2997, Uppsala 81:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U968, L1941:2997
Foto av Runsten U968, L1941:2997
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Stóði och Sigdjarfr och Þorgerðr lät hugga stenen till minne av Eistulfr, deras bror, Þorgerðrs son."

Visa originaltolkning och runtext

[stoþi · auk · sihtiarfr · þorker · lit]u · ris[t]a · stin at · aistu[lf · b]roþu[r ·] (s)in [sun þorkerþa]

[stoþi · auk · sihtiarfr · þorker · lit]u · ris[t]a · stin at · aistu[lf · b]roþu[r ·] (s)in [sun þorkerþa]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit 0,85 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7 cm. Ovandel av runsten. Omedelbart Nom nr 1 är nr: 2) Runsten, granit, 0,85 m h, 0,5 m br (NNV-SSÖ)0,6 m tj. Ritning mot V. Runhöjd 7 cm. Fragment av nederparti avrunsten. (Troligen hör 1 och 2 till samma runsten). Stenarna är av gråsten och är fragment U 968. Den imålade röda färgen nu nästan borta. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På låg moränförhöjning. Trädgård.

13 m S 10cg Ö om SÖ hörnet av loge och 14 m Ö 30cg S om SV hörnet av samma loge (avser nr 2-den längst åt N).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.872251
Longitud: 17.696312
Lämnings-ID: L1941:2997
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 81:1
Sveriges runinskrifter: U968 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2997