Runsten U963, L1941:3833, Vaksala 118:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U963, L1941:3833
Foto av Runsten U963, L1941:3833
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Neskonungr hade ... Ígulbjörn, sin far, och Inga till minne av sin husbonde. Gud och Guds moder ... din(?) [själ], Ígulbjörn."

Visa originaltolkning och runtext

niskunukʀ + lit … …rn + faþur + sin + auk + ika + iftʀ + buota + sin + ku… … þini × ikulburn + ak + kuþs muþiʀ

niskunukʀ + lit … …rn + faþur + sin + auk + ika + iftʀ + buota + sin + ku… … þini × ikulburn + ak + kuþs muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen förefaller vara ofullbordad och innehåller blott 8 runtecken. 4 m N 15cg Ö om nr 1 och 1 mV om muren är nr: 2) Runsten, ca 1,5 m h. 0,65 m br (NNÖ-SSV) och0,55 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjden 6-7 cm. Stenensövre SV kant skadad. 2 m NNÖ om nr 2 och 1,5 m V om kyrkogårdsmuren är nr: 3) Runsten, 1,35 m h, 0,95 m br (NNÖ-SSV) och 0,22 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjd 9-13,5 cm. Stenen är avslagen och ovandelen saknas. 2 m N 30cg Ö om nr 3 och 1,5 m V om murenär nr: 4) Runsten, 1,5 m h, 0,8 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Ristningen mot VNV. Runhöjd 5 cm. Stenen företer en del skador i övre och mellersta SV delen samt saknar hela NV delen. Samtliga stenar av gråsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan mindre väg och kyrkogård.
Mellan vägen och kyrkogårdsmuren.
5 m NNÖ om bogårdsmurens VNV hörn, omedelbart intill och VNV omingårdsmuren (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876388
Longitud: 17.6856
Lämnings-ID: L1941:3833
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 118:3
Sveriges runinskrifter: U963 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3833