Runsten U962, L1941:3831, Vaksala 118:4 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U962, L1941:3831
Foto av Runsten U962, L1941:3831
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av sig själv medan han levde och … Fastgeirr(?)

Visa originaltolkning och runtext

… at ' sik ' silfa… …--[k]an ' in ' (r)[ai-]-(n) ' -(a)stgi[-]

… at ' sik ' silfa… …--[k]an ' in ' (r)[ai-]-(n) ' -(a)stgi[-]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen förefaller vara ofullbordad och innehåller blott 8 runtecken. 4 m N 15cg Ö om nr 1 och 1 mV om muren är nr: 2) Runsten, ca 1,5 m h. 0,65 m br (NNÖ-SSV) och0,55 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjden 6-7 cm. Stenensövre SV kant skadad. 2 m NNÖ om nr 2 och 1,5 m V om kyrkogårdsmuren är nr: 3) Runsten, 1,35 m h, 0,95 m br (NNÖ-SSV) och 0,22 m tj. Ristningen vetter mot VNV. Runhöjd 9-13,5 cm. Stenen är avslagen och ovandelen saknas. 2 m N 30cg Ö om nr 3 och 1,5 m V om murenär nr: 4) Runsten, 1,5 m h, 0,8 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Ristningen mot VNV. Runhöjd 5 cm. Stenen företer en del skador i övre och mellersta SV delen samt saknar hela NV delen. Samtliga stenar av gråsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan mindre väg och kyrkogård.
Mellan vägen och kyrkogårdsmuren.
5 m NNÖ om bogårdsmurens VNV hörn, omedelbart intill och VNV omingårdsmuren (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876543
Longitud: 17.685669
Lämnings-ID: L1941:3831
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 118:4
Sveriges runinskrifter: U962 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3831