Runsten U959, L1941:4004, Vaksala 241:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U959, L1941:4004
Foto av Runsten U959, L1941:4004
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Nesbjǫrn och Rúna, Ǫnundrs dotter, lät resa stenarna till minne av , deras son."

Visa originaltolkning och runtext

[nesbiarn '] uk ' runa ' anutar ' totiʀ ' litu ' rita ' staina ' at ' s[uhik'ierf ' sun : sin]

[nesbiarn '] uk ' runa ' anutar ' totiʀ ' litu ' rita ' staina ' at ' s[uhik'ierf ' sun : sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, övre delen av 0,85 h, 0,7 m br och 0,05-0,15 m tj. Runhöjd 5-6 cm. Av sandsten. U 959. 2) Runstensfragment, 0,6x0,5 mst och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Granit. U 967. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset
Vaksala kyrkas vapenhus vid Ö väggen. Nr 1 S om ingången till kyrkan. Nr 2 N om ingen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.87596
Longitud: 17.686055
Lämnings-ID: L1941:4004
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 241:1
Sveriges runinskrifter: U959 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4004