Runsten U951, L1944:7350, Danmark 67:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U951, L1944:7350
Foto av Runsten U951, L1944:7350
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Geirfríðr(?) och Geirmarr hade (detta) hugget §B till minne av Auðmundr. Grímr Skald högg.

Visa originaltolkning

§A kairkiʀiþ-r : ouk : kiʀmar litu : ha[ku]a §B at ouþmunt kiʀimr : skalt hiu

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljusröd-grå granit, 1,5 m hög och 1 m bred vid basen och 0,6 m bred vid toppen (NV-SÖ) 0,5-0,6 m tjock. Raka kanter och plana sidor, toppytan oregelbunden. Ristning på två sidor, vilka vetter mot SV och SÖ. Runhöjd 8-12 cm. Stenen lutar någtot mot SÖ. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerfrid (?) och Germar läto hugga efter Ödmund. Grim skald högg."

Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV foten av berghöjd intill hagmark och åkermark.

7 m SÖ om vägkorsning och 28 m V 20cg N om N hörnet av loge, 3 mNÖ om väg (NV-SÖ), 3 m SSV om väg (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.839794
Longitud: 17.714819
Lämnings-ID: L1944:7350
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 67:1
Sveriges runinskrifter: U951 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7350