Runsten U947, L1944:6898, Danmark 101:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U947, L1944:6898
Foto av Runsten U947, L1944:6898
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorsteinn och Vígi lät göra denna bro för Ǫzurrs ande, deras släkting. Detta är nu sagt för hans själ: må Gud hjälpa. Ásbjörn gjorde.(?)"

Visa originaltolkning och runtext

þurstin : auk : uiki : lit : gʀra : buru : þisi : friʀ : osuraʀ : ont : mags| |sins : nu is : sal : sagat : sua h:iabi : kuþ : isbiun : kir

þurstin : auk : uiki : lit : gʀra : buru : þisi : friʀ : osuraʀ : ont : mags| |sins : nu is : sal : sagat : sua h:iabi : kuþ : isbiun : kir

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit 2,1 m hög och 0,8 m bred vid basen (NV-SÖ). Avsmalnande uppåt, 0,5 m tjock vid basen. Triangulär genomskärning. Ganska raka kanter. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjd 8-12 cm. Runstenen lutar svagt åt SV. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torsten och Vige lät göra denna bro för Assurs, sin svågers, ande. Nu är så sagt för själen: hjälpe Gud. Äsbjörn gjorde (?)."

Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dikesren, mellan landsväg och åkermark.

4,5 m V 40cg S om landsväg (S 40cg Ö-N 40cg V) vid en punkt 40 m S 40cg Ö om vägkorsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.824538
Longitud: 17.731989
Lämnings-ID: L1944:6898
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 101:1
Sveriges runinskrifter: U947 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6898