Runsten U94, L2015:4741, Sollentuna 110:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runsten U94, L2015:4741
Foto av Runsten U94, L2015:4741
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fullugi(?) och Gunnarr lät resa denna sten till minne av Geirrøðr(?), (deras) far. … Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + þina + iftiʀ + kiru + faþur … … halbi : hans ant

--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + þina + iftiʀ + kiru + faþur … … halbi : hans ant

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,10x0,35 m och 1,80 m hög. Runhöjd4,5-10,5 cm. Ristningen mot S. Ca 0,25 m. U94.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

SSÖ om tornet

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.46674
Longitud: 17.918281
Lämnings-ID: L2015:4741
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 110:1
Sveriges runinskrifter: U94 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sollentuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4741