Runsten U934, L1941:1786, Uppsala 11:6 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U934, L1941:1786
Foto av Runsten U934, L1941:1786
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þórir och Hrœríkr(?)/Hrœðingr(?)/Ryðingr(?) och Karl, dessa bröder ..."

Visa originaltolkning och runtext

þoriʀ ' auk × ryþikr × auk × karl · þaiʀ + br… …

þoriʀ ' auk × ryþikr × auk × karl · þaiʀ + br… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten av röd granit, 1,95 m h, 0,98 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. U 933. 4 mÖ 10cg N om nr 1 är nr: 2) Runsten, av röd granit, 1,40 m h, 0,95m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 5-7 cm. U 929. 4,5 m NNÖ om nr 2 är nr: 3) Runsten, ljusröd granit, 1,4 m h, 1,72 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vettermot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. 3 m Ö 20cg N om nr 3 är nr: 4) Runsten, av röd granit, 1,2 m h, 1,75 m br (NÖ-SV) och 0,47 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 9-10cm. U 935. 3,5 m NNÖ om nr 4 är nr: 5) Runsten, av grå och ljus granit, 1,22 m h, 1,38 m br (NÖ-SV) och 0,38 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 5-6 cm. U 931. 5 m Ö 40cg N om nr 5 är nr: 6) Runsten, av grå och röd granit, 1,58 m h, 1,08 m br (NNÖ-SSV) och 0,45 m tj. Ristningen vettermot V 30cg N. Runhöjd 9-11 cm. U 934. 4 m N 10cg Ö om nr 6 är nr:7) Runsten, av grå granit, 1,75 m h, 1,06 m br (NNÖ-SSV) och 0,5m tj. Ristningen vänd mot V 30cg N. Runhöjd 5-7 cm. Samtliga runstenar imålades med rödfärg och flyttades till sin nuvarande plats Ö om Domkyrkan i juni 1976. Nr 11:2, 11:3 och 11:7 hittades under pelare i Domkyrkan under restaureringen 1975. Nr 11:2 hade tidigare nr 71. Nr 11:3 hade tidigare nr 69. Nr 11:7 hade tidigare nr 70. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark SV om Domkyrkan.

Nr 1 är 16 m V 20cg N om Skytteanums SV hörn, 0,5 m N om gångvägoch 35 m Ö 15cg N.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.85804
Longitud: 17.634764
Lämnings-ID: L1941:1786
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 11:6
Sveriges runinskrifter: U934 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1786