Runsten U932, L1941:2455, Uppsala 1:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U932, L1941:2455
Foto av Runsten U932, L1941:2455
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Múli … denna sten rests till minne av Svarthǫfði, deras bror. Ásmundr, Ingjald/Ingjaldr, §B Múli och Gunn-...(?) och Ígulfastr(?) och … de lät resa denna sten till minne av Svarthǫfði. ( Han) bodde i Suðrbýr."

Visa originaltolkning och runtext

§A muli ' u… …--------… -ita stin þino ' aftiʀ ' suarthþa brur sin osmuntr ' inkialt §B muli ' auk| |kun(i)… (a)-- ih…-astr ' au- ----… …- ' þ--h litu rita ' stin þino ' aftiʀ suarthaf-… …k-| |- suþrbi

§A muli ' u… …--------… -ita stin þino ' aftiʀ ' suarthþa brur sin osmuntr ' inkialt §B muli ' auk| |kun(i)… (a)-- ih…-astr ' au- ----… …- ' þ--h litu rita ' stin þino ' aftiʀ suarthaf-… …k-| |- suþrbi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten av röd granit, 1,7 m h, 0,6 m br (NNÖ-SSV) och ca 0,5m tj. Närmast fyrkantig genomskärning. Runristningarna vetter del åt SV och del åt ÖSÖ. på NÖ sidan är ett kors inristat. Runhöjden 7 cm. 11 m N 10cg V om nr 1 och 1,5 m V om gång är nr: 2) Runsten av ljusgrå granit, 2,7 m h, 1 m br, (N-S) och 0,28 m tj. Ristningen vetter åt Ö. Runhöjd 7-10 cm. 10 m N 10cg V om nr 2 och 1,6 m V om gång är nr: 3) Runsten av ljusröd granit, 1,23 m h, 0,90m br (N-S) och 0,45 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 6-8 cm. 9 m N 10cg V om nr 3 och 1,5 m V om gång är nr: 4) Runsten avgrå granit, 1,6 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,35 m tj. Ristningen åtÖ. Runhöjden 6-7 cm. 7 m N 10cg V om nr 4 och 1,7 m V om gång ärnr: 5) Runsten av röd sandsten, 2 m h, 0,80 m br (N-S) och 0,20 mtj. Ristningen åt Ö. Runhöjden 7-8 cm. 16 m N 20cg V om nr 5 och4,5 m V om gång är nr: 6) Runsten av röd granit, 1,9 m h, 1,2 mbr (N-S) och 0,25 m tj. Ristningen åt Ö. Runhöjd 7 cm. ( Runstenen står 5 m S om Gustavianums N gavels förlängning). 13 m V 15cg Som nr 1 och 1,3 m N om trottoar är nr: 7) Runsten av granit, 1,5m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och ca 0,3 m tj. Ristningen åtS. Runhöjd 6-7 cm. 19 m V 10cg S om nr 7 och 2 m NÖ om gånghörnaär nr: 8) Runsten, av rödaktig granit, 1,6 m h och 0,6 m br (NV-SÖ) och ca 0,5 m tj. Ristningen vetter dels åt SV och dele ÖSÖ. Runhöjden 6-7 cm. 29 m N 20cg V om nr 8 är nr: 9) Cementhäll med kopia av hällristning. Hällen är 1,32x0,8x0,14 och är försedd meden skeppsfigur.Ändring Dnr 174/67 Sammanlagt 9 runstenar på fornlnr 1 och 11 har lagats och springor har tätats. 13/4-67. B. Sn.Ändring Dnr 4314/76

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark i stadscentrum.

9 m V om SV hörnet av Gustavianum. 1 m N om trottoar.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857705
Longitud: 17.631512
Lämnings-ID: L1941:2455
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 1:1
Sveriges runinskrifter: U932 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2455