Runsten U931, L1941:1787, Uppsala 11:5 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U931, L1941:1787
Foto av Runsten U931, L1941:1787
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… -kasl och Jǫfurfast lät resa upp stenarna till minne av sin far(?) …

Visa originaltolkning och runtext

[…is · haou]… …-fr · ka(s)l ' ok · iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu · faiau sein] …-l

[…is · haou]… …-fr · ka(s)l ' ok · iufrfast ' lit ' rsa s[tn iftu · faiau sein] …-l

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten av röd granit, 1,95 m h, 0,98 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. U 933. 4 mÖ 10cg N om nr 1 är nr: 2) Runsten, av röd granit, 1,40 m h, 0,95m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vetter mot N 40cg V. Runhöjd 5-7 cm. U 929. 4,5 m NNÖ om nr 2 är nr: 3) Runsten, ljusröd granit, 1,4 m h, 1,72 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Ristningen vettermot N 40cg V. Runhöjd 6-8 cm. 3 m Ö 20cg N om nr 3 är nr: 4) Runsten, av röd granit, 1,2 m h, 1,75 m br (NÖ-SV) och 0,47 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 9-10cm. U 935. 3,5 m NNÖ om nr 4 är nr: 5) Runsten, av grå och ljus granit, 1,22 m h, 1,38 m br (NÖ-SV) och 0,38 m tj. Ristningen vetter mot NV. Runhöjd 5-6 cm. U 931. 5 m Ö 40cg N om nr 5 är nr: 6) Runsten, av grå och röd granit, 1,58 m h, 1,08 m br (NNÖ-SSV) och 0,45 m tj. Ristningen vettermot V 30cg N. Runhöjd 9-11 cm. U 934. 4 m N 10cg Ö om nr 6 är nr:7) Runsten, av grå granit, 1,75 m h, 1,06 m br (NNÖ-SSV) och 0,5m tj. Ristningen vänd mot V 30cg N. Runhöjd 5-7 cm. Samtliga runstenar imålades med rödfärg och flyttades till sin nuvarande plats Ö om Domkyrkan i juni 1976. Nr 11:2, 11:3 och 11:7 hittades under pelare i Domkyrkan under restaureringen 1975. Nr 11:2 hade tidigare nr 71. Nr 11:3 hade tidigare nr 69. Nr 11:7 hade tidigare nr 70. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark SV om Domkyrkan.
På planen utmed kyrkans norra sida.
Nr 1 är 16 m V 20cg N om Skytteanums SV hörn, 0,5 m N om gångvägoch 35 m Ö 15cg N.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.85797
Longitud: 17.63472
Lämnings-ID: L1941:1787
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 11:5
Sveriges runinskrifter: U931 (Upplands runinskrifter)
Plats: Uppsala domkyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:1787