Runsten U924, L1941:2525, Uppsala 501:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U924, L1941:2525
Foto av Runsten U924, L1941:2525
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Eysteinn(?), hans far och Steinn, hans bror …

Visa originaltolkning och runtext

… aistin + fnþur · sia auk stia + b(r)uþur si(n) + k…

… aistin + fnþur · sia auk stia + b(r)uþur si(n) + k…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Inne i Domkyrka, i De Geerska koret, under Ö pelaren, kan övre delen av en runsten ses, röd granit, 1,09x0,95 m. Ristningsytan är vänd uppåt. Runhöjd 7-8 cm.

I kyrkan finns sammanlagt 14 stycken runstenar, där endast 2 är synliga (raä-nr Uppsala 501:1 och 501:2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Inne i Domkyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858108
Longitud: 17.6341
Lämnings-ID: L1941:2525
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 501:2
Sveriges runinskrifter: U924 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2525