Runsten U922, L1941:2524, Uppsala 501:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U922, L1941:2524
Foto av Runsten U922, L1941:2524
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ígulbjǫrn och Halfdan och Þjalfi lät resa stenen till minne av Kagr(?)/Gagr(?), deras son och deras far. (Han) dog i södra Kagr(?)/Gagr(?).

Visa originaltolkning och runtext

' ihulbiarn ' uk ' alfnthan ' uk ' þelfi ' litu ' risa ' stin ' at ' kak ' sun ' sin ' uk ' faþur ' sin ' uaʀ ' tauþr ' i suþr ' kakr '

' ihulbiarn ' uk ' alfnthan ' uk ' þelfi ' litu ' risa ' stin ' at ' kak ' sun ' sin ' uk ' faþur ' sin ' uaʀ ' tauþr ' i suþr ' kakr '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 0,7 m l och 0,6 m br. Inskriptionen är vänd uppåt. På N delen är en man till häst. Runhöjd 9-10 cm. Runstenen är belägen i Sturekoret, under Ö pelaren, och kan delvis ses i en 0,1 m dj nedfällning i golvet. Nyfunnen 1972.

I kyrkan finns sammanlagt 14 stycken runstenar, där endast 2 är synliga (raä-nr Uppsala 501:1 och 501:2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Inne i Domkyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858142
Longitud: 17.634183
Lämnings-ID: L1941:2524
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 501:1
Sveriges runinskrifter: U922, U923, U925, UFv1973;194, UFv1973;197A
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2524