Runsten U921, L1943:9648, Jumkil 31:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U921, L1943:9648
Foto av Runsten U921, L1943:9648
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sægeirr lät hugga stenen till minne av Uni/Unni, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

saikair ' lit hakua ' s[t(a)in at una × s]un sin '

saikair ' lit hakua ' s[t(a)in at una × s]un sin '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,7 m h, 1,4 m br vid basen (N 30cg V-S 30cg Ö)och 0,25 m tj och avsmalnande uppåt. Runhöjden 6-7 cm. Ristningen vetter mot VSV och är skadad i toppartiet och åt S. Fkyttad något vid vägomläggningen 1952. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan väg och hagmark, intill ålopp.

2 m Ö 10cg N om allmän väg (NNV-SSÖ); 3 m SSÖ om åkerkant intillväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92705
Longitud: 17.453108
Lämnings-ID: L1943:9648
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 31:1
Sveriges runinskrifter: U921 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9648