Runsten U920, L1942:44, Jumkil 7:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U920, L1942:44
Foto av Runsten U920, L1942:44
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingi-... och Ǫnundr, de lät resa denna sten till minne av Heðinbjǫrn och Fastbjǫrn och ... deras far. Må Gud hjälpa deras själar."

Visa originaltolkning och runtext

iki-…- · auk o…untr : þeʀ : litu risa : sti[(n)] : þinsa iftiʀ hiþinbiurn : uk : fastbiurn : uk …(l)k… faþur sin kuþ hialbi sialu þi-…

iki-…- · auk o…untr : þeʀ : litu risa : sti[(n)] : þinsa iftiʀ hiþinbiurn : uk : fastbiurn : uk …(l)k… faþur sin kuþ hialbi sialu þi-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 2 m h 1,2 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,3 mtj. Runhöjd 9-12 cm ristningen vetter åt NÖ. Stenen är sönderslagen men sammanfogad. Den påträffades utefter vägen mellan Broholm och Blacksta . Texten lyder; " Ingemar? Och Anund, de läto resa denna sten efter Hedenbjörn och Fastbjörn och¿sin fader. Gud hjälpe hans själ".(Uppl, runinskrifter 920).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment mellan vägar och lagårdshacke.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.949109
Longitud: 17.408256
Lämnings-ID: L1942:44
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 7:1
Sveriges runinskrifter: U920 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broholm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:44