Runsten U919, L1943:9724, Jumkil 54:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U919, L1943:9724
Foto av Runsten U919, L1943:9724
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðfastr och Þróndr lät resa stenen till minne av sin far Hals; och Freygunnr till minne av sin husbonde. Þórðr högg dessa runor väl.

Visa originaltolkning och runtext

kuþfastr aok ' þorontr ' litu rita sten ' eftiʀ ' faþur sin ' hals ' ok frykuþr ' yftiʀ ' bonta sin ' þorþr : hiak · runar · þisar ' ual

kuþfastr aok ' þorontr ' litu rita sten ' eftiʀ ' faþur sin ' hals ' ok frykuþr ' yftiʀ ' bonta sin ' þorþr : hiak · runar · þisar ' ual

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,9 m h, 1,3 m br vid basen (NNV-SSÖ) och intill 0,65 m tj vid basen. Något avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter åt VSV. Spår av äldre imålning. Revidering 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag moränförhöjning. Vägren intill tomtmark.

2 m ÖNÖ om gammal landsväg (NNV-SSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.955438
Longitud: 17.401045
Lämnings-ID: L1943:9724
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 54:1
Sveriges runinskrifter: U919 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9724