Runsten U918, L1943:9288, Jumkil 53:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U918, L1943:9288
Foto av Runsten U918, L1943:9288
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðfastr högg stenen till minne av Ketilmundr, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

+ kuþfastr + hiok × sten + hefiʀ [ket]ilmunt + sun + sen +

+ kuþfastr + hiok × sten + hefiʀ [ket]ilmunt + sun + sen +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, röd granit, 1,6 m h och 1,35 m vid basen och avsmalnande uppåt. Stenen står i SÖ-NV. Ristningen vetter åt NÖ. Runhöjd5-6 cm. Stenen är obetydligt skadad i toppen. Ca 10 m VNV om nr1 är: 2) Stensättningsliknande lämning, belägen på låg moränförhöjning. Lämningen är 3-4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytantalrika 0,2-0,4 m st stenar. Beväxt med 1 kraftig ek. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.953482
Longitud: 17.403112
Lämnings-ID: L1943:9288
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 53:1
Sveriges runinskrifter: U918 (Upplands runinskrifter)
Plats: Blacksta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Gudfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9288