Runsten U917, L1943:9749, Jumkil 27:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U917, L1943:9749
Foto av Runsten U917, L1943:9749
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ernfastr och Steinbjörn och Þorsteinn lät göra (detta) till minne av Jǫrundr, deras fader. Díselfr."

Visa originaltolkning och runtext

ernf(a)(s)tr ' uk ' stinbiarn ' þorstin litu · at iurunt · faþur sin ¶ tiselfr

ernf(a)(s)tr ' uk ' stinbiarn ' þorstin litu · at iurunt · faþur sin ¶ tiselfr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,8 m h och 1,65x0,35 m stor, (N 20cg V-S 20cg Ö). Runhöjden 6-10 cm. Ristningen vetter åt SV. Spår av uppmålning. Stenen är lagad. 1,5 m N 20cg Ö om runstenen och 0,3 m S om klockstapeln står en rest sten, granit 0,7 m h 0,7 bred nedtill (N 10cg Ö-S 10cg V) avsmalnande uppåt och 0,25 m tjock. Ena bredsidanvetter mot V-NV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren, gräsmatta intill tomtmark.

1,5 m Ö 20cg N om allmän väg; 2 m V om tomtgräns (N-S), 3 m SSVom klockstapel.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.94213
Longitud: 17.423345
Lämnings-ID: L1943:9749
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 27:1
Sveriges runinskrifter: U917 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9749