Runsten U916, L1941:8192, Åkerby 8:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U916, L1941:8192
Foto av Runsten U916, L1941:8192
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gjalli(?) … Skald högg och(?)/även(?) …

Visa originaltolkning och runtext

[kial]i · -…[u : s]kalt : [h]…- · uk [·] (b)aþa- :

[kial]i · -…[u : s]kalt : [h]…- · uk [·] (b)aþa- :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,4 m h, 1,1 m br, (Ö-V) 0,4 m tj. Runstenenbestår av med murbruk sammanfogade delar, av vilka en fallit nedoch ligger ca 1,5 m V om runstenen. Den nedfallna delen är ca 0,6x4 m st. Ristningen vetter mot V. Runhöjd ca 10 cm. Delar av stenen fattas ännu. Den har enl gårdens ägare tidigare stått i Ängeby, Börje s:n. Därav namnet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag moränsluttning åt S. Liten skogsdunge intill tomtmark.
Vid Berga, Åkerby sn.
10 m Ö körväg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926111
Longitud: 17.486196
Lämnings-ID: L1941:8192
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 8:1
Sveriges runinskrifter: U916 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Grim skald
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8192