Runsten U914, L1943:447, Börje 67:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U914, L1943:447
Foto av Runsten U914, L1943:447
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingigerðr/Ingikárr lät resa stenen till minne av Styðingr/Stœðingr, hennes far; och Þorkell lät göra landmärket till minne av Ingigunn, hans svärmor."

Visa originaltolkning och runtext

inkikar lit ' raisa ' stain ' eftiʀ ' styþik ' faþur ' sin ' uk ' þorkel ' lit ' kiara ' merki ' at ' inkikuni ' suiru ' sin '

inkikar lit ' raisa ' stain ' eftiʀ ' styþik ' faþur ' sin ' uk ' þorkel ' lit ' kiara ' merki ' at ' inkikuni ' suiru ' sin '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,55 m hög, 1,1 m bred (NV-SÖ) och 0,6-0,7 m tjock. Ristningen vetter mot NÖ. Runhöjd 6,5-7,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter saknar stenen rotända (från början) och måste därför stödjas upp bakifrån.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingegärd lät resa stenen efter Styding, sin fader, och Torkel lät göra minnesmärket efter Ingegunn, sin svärmoder."

Restes 1948.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning åt NÖ. Tomtmark.

Nr 1 är intill och NV om infartsväg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.907685
Longitud: 17.511741
Lämnings-ID: L1943:447
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 67:1
Sveriges runinskrifter: U914 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ströja
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:447