Runsten U912, L1944:9939, Börje 201:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U912, L1944:9939
Foto av Runsten U912, L1944:9939
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigfrøðr hade (denna) uppfostrat här(?) till minne av Borggeirr, hans fader."

Visa originaltolkning och runtext

si[kfiʀ]uþr : lit : hi : ʀisa : at : burkaiʀ : foþur sin

si[kfiʀ]uþr : lit : hi : ʀisa : at : burkaiʀ : foþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2,2 m hög, 1,15 m bred (Ö-V) samt 0,35 m tjock. Runhöjd varierande mellan 12 och 8 cm. Inskriften vetter mot S. S sidan plan. Inplacerad i kyrkogårdsmuren. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sigfröd lät resa (sten) här (?) efter Borgger, sin fader."

Uppmålad 1986.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård intill väg.

2 m N väg (Ö-V) i kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.883728
Longitud: 17.500437
Lämnings-ID: L1944:9939
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 201:1
Sveriges runinskrifter: U912 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9939