Runsten U908, L1941:7167, Vänge 82:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U908, L1941:7167
Foto av Runsten U908, L1941:7167
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þórir lät hugga stenen till minne av Bína(?), hans far; Ketilvé till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning

þoriʀ × lit hakua stain at · binu fiþur sin × ketilu[i × at × b]onta sin ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h och 0,75 m br vid basen (NÖ-SV), 0,5 m br upptilloch 0,3 m tj vid basen. Inskriften vetter mot NV. Runhöjden är 5-7 cm. En bit av toppen är avslagen. U 908. Mycket otydlig ristning. Runstenen, som står uppställd i en stenfodrad grop, lutar betänkligt åt SÖ. Den är under detta sekel hitflyttad från att ha varit inmurad i bro över Fibyån, enligt uppgift vid kvarnen Kvarnberg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan, gräsmatta.

13,5 m Ö 10cg S om NÖ hörnet av bod, 3,5 m SV om infartsväg och4 m NV om staket.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.885011
Longitud: 17.376153
Lämnings-ID: L1941:7167
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 82:1
Sveriges runinskrifter: U908 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fiby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7167