Runsten U907, L1941:7235, Vänge 86:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U907, L1941:7235
Foto av Runsten U907, L1941:7235
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastbjörn och Jarl lät resa stenen till minne av sin far Þorsteinn. Hringja."

Visa originaltolkning och runtext

fastbiarn ' uk ' iarl litu ' rita stain ' at ' þorstin ' faþur sin ' rinkia

fastbiarn ' uk ' iarl litu ' rita stain ' at ' þorstin ' faþur sin ' rinkia

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,6 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Ristningsytan vetter åt S. Runhöjd 7-9 cm. Flyttad ca 90 n åt S efter 1951 års inv (se kryssmarkering på fotokonceptkartan). U 907. Se skiss i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränförhöjning. Tomtmark, gårdsplan.

0,5 m N väg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.86428
Longitud: 17.400792
Lämnings-ID: L1941:7235
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 86:1
Sveriges runinskrifter: U907 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bärby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Delvis rödaktig granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7235