Runsten U905, L1941:7422, Vänge 94:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U905, L1941:7422
Foto av Runsten U905, L1941:7422
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgerðr, Hallfríðrs(?)/Hallfreðrs(?) dotter, lät resa stenen till minne av Áli/Alli och Ernmundr och till minne av Brynjulfr."

Visa originaltolkning

· þorker · halfr… (t)o(t)(i)ʀ (l)(i)(t) ri(t)a sten yftiʀ ala · ok · ermutr ok f(t)iʀ · brynulfr ·

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av ljusröd granit, 1,4-1,58 m h, 0,88-0,94 m br (N 15cgÖ-S 15cg Ö) och 0,2-0,3 m tj. Ristningen åt V 15cg N. Runhöjd 9 cm. N kanten något avslagen, varvid runstenen skadats. Funnen framför kykans vapenhus. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

2 m V om vapenhusets V vägg, 2 m S om tornets sidostöd. 1 m NÖ om sandgång (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.856091
Longitud: 17.434784
Lämnings-ID: L1941:7422
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 94:1
Sveriges runinskrifter: U905 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7422