Runsten U904, L1942:3974, Läby 20:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U904, L1942:3974
Foto av Runsten U904, L1942:3974
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jarl och Karl och Ígulbjǫrn lät resa dessa stenar och göra denna bro till minne av Jǫfurr, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

+ iarl + uk| |karl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + uk| |kirua bru þisa + abtiʀ + iufur + faþur sin

+ iarl + uk| |karl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + uk| |kirua bru þisa + abtiʀ + iufur + faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,48 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,2-0,48 m tj.Runhöjd 7-8 cm. Runskriften är på den mot N vända sidan. Runstenen lutar ca 10cg åt N. Stående invid Ö kanten i S änden av nr 3. 2) Borttagen runsten. Se Upplands runinskrifter 901! Trolig urprunglig plats för runstenen är kryssmarkerad på fotokartan. Se ävenraä 101! Har stått invid V kanten i S änden av nr 3 mittemot nr 1. 3) Vägbank, 180 m l (S 10cg V-N 10cg Ö), 6-7 m br och 0,3 m h.Övertorvad. Beväxt med en lövbuske och gräs. 10 m är bortodlat iN mellan den nuvarande N änden och åbrinken. I N änden är odlingssten påförd. Odlat utmed långsidorna och utmed N kortsidan. Vägbanken har tidigare fortsatt N om ån men är här helt bortodlad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Läby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I åkerkant (nr 1) och i dike (nr 2).

Omedelbart N om ägoväg (Ö-V) vid en punkt 55 m Ö om 80-gradig kurva av samma väg (avser nr 1).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Läby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.844496
Longitud: 17.519451
Lämnings-ID: L1942:3974
Riksantikvarieämbetets ID: Läby 20:1
Sveriges runinskrifter: U904 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Läby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3974