Runsten U903, L1942:4429, Läby 30:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U903, L1942:4429
Foto av Runsten U903, L1942:4429
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigbjǫrn/Sæbjǫrn och Sigdjarfr reste denna sten till minne av Eysteinn och till minne av Sigdjarfr/Sædjarfr, deras bröder. Hugall\´/Hugaldr\´s söner reste denna sten."

Visa originaltolkning

sibiurn ' auk sihtarf ' ritu stin þino ' abtiʀ ' aisti[n] ' auk abtiʀ ' sitiarf ' bruþr sina suniʀ hukals ritu sti þino '

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig gnejsgranit, 1,53 m h, 1 m br (V-Ö) och 0,25-0,55 m tj. Ristningen vätter mot S och landsvägen. Runhöjd 6-7 cm. U 903. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Läby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren.

25 m Ö om vägskäl, 13 m V om infartsvägen mot N, intill och N omg:la landsvägen Uppsala-Sala vägbana. Omedelbart N om stenen ärett vägdike invid åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Läby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.84797
Longitud: 17.514587
Lämnings-ID: L1942:4429
Riksantikvarieämbetets ID: Läby 30:1
Sveriges runinskrifter: U903 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Läby
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4429