Runsten U896, L1941:2685, Uppsala 8:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U896, L1941:2685
Foto av Runsten U896, L1941:2685
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... hade stenen rests för Eyndr(?), deras sons ande, (som) dog i dopdräkter i Danmark(?) ... Œpir ordnade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

… [l]itu raisa stain + fir ' ont · iy--m + sun + sain + tauþr + fita+faþum ' i tai'ma… … riþ runaʀ ubiʀ

… [l]itu raisa stain + fir ' ont · iy--m + sun + sain + tauþr + fita+faþum ' i tai'ma… … riþ runaʀ ubiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av blågrå granit, 1,7 m h, 0,4 m br (Ö-V) och ca 0,25 mtj. Närmast triangulär genomskärning. Ristningen vetter åt N. Runhöjd 7 cm.Ändring Dnr 4314/76

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark i stadscentrum.

35 m V 10cg N om hörn på Ekermanska huset, nr 49, 1,0 m VSV om gångväg (NNV-SSÖ), 3 m N om gångväg (Ö-V) samt 1,0 m Ö om gångväg(N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858601
Longitud: 17.631445
Lämnings-ID: L1941:2685
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 8:1
Sveriges runinskrifter: U896 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2685