Runsten U895, L1941:2923, Uppsala 364:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U895, L1941:2923
Foto av Runsten U895, L1941:2923
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Danr och Skalli och Björn lät resa denna sten §B till minne av Borgfastr, (deras) fader."

Visa originaltolkning och runtext

§A tan ' u[k] ' skali ['] uk ' biar[n ' l]i(t)u risa stain (þ)(i)[nsa ·] §B (a)t ' borfast ' faþu-

§A tan ' u[k] ' skali ['] uk ' biar[n ' l]i(t)u risa stain (þ)(i)[nsa ·] §B (a)t ' borfast ' faþu-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,9 m hög, triangulär genomskärning ca 0,8x0,5x0,8 m, (ÖNÖ-VSV) ristade sidor åt S och NÖ. Runhöjden är 9 cm. Stenen äravslagen vid rotänden men hopsatt med två järnkrampor på baksidanoch 1 på NÖ.sidan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning mot NV. Hagmark.

C:a 65 m V 10cg S om åker och 3 m S ägogräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.839143
Longitud: 17.585604
Lämnings-ID: L1941:2923
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 364:1
Sveriges runinskrifter: U895 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2923