Runsten U894, L1941:3031, Uppsala-Näs 97:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U894, L1941:3031
Foto av Runsten U894, L1941:3031
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ábjǫrn ochHolmbjörn(?) och Saxi lät göra landmärket till minne av Ǫnundr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

abiarn ' uk ' u(l)biarn ' uk ' sak(s)(i) (l)i-u ' kera ' merki ' iftiʀ ' anunt ' --þur sin

abiarn ' uk ' u(l)biarn ' uk ' sak(s)(i) (l)i-u ' kera ' merki ' iftiʀ ' anunt ' --þur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,2 m h, 1,05 m br (Ö-V) och 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Runskriften är på den mot S vända sidan. Runstenen har varit sprucken i 5 delar. Dessa har fogats ihop med hjälp av cement och järnkrampor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På S-sluttningen av moränrygg (NV-SÖ). Beväxt med blandskog.

4 m N gammal landsväg, 38 m Ö om SÖ hörnet av lada.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala-Näs socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810663
Longitud: 17.477078
Lämnings-ID: L1941:3031
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala-Näs 97:1
Sveriges runinskrifter: U894 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3031