Runsten U893, L1941:4302, Uppsala-Näs 7:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U893, L1941:4302
Foto av Runsten U893, L1941:4302
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eyndr och Ǫnundr och Ingigerðr lät resa stenen till minne av Vígbjǫrn, deras far. Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

' uitr ' uk × anuntr · uk ' ikikiarþ ' litu raisa ' stin ' at ' uik-iarn ' faþur ' sin ' ubiʀ ' risti

' uitr ' uk × anuntr · uk ' ikikiarþ ' litu raisa ' stin ' at ' uik-iarn ' faþur ' sin ' ubiʀ ' risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gråaktil granit, 1,6 m h, 1,55 m br vid basen (V 10cgN-Ö 10cg S) och 0,2-0,25 m tj. Ristningen på den S bredsidan. Runhöjd 5-8 cm, Några ristade slingor täcker även delar av den Ö smalsidan. Uppmålad med röd färg. Stenen är sedan 1925 stående i en cementsockel. Runtext enl Brate: "Öind och Anund och Ingegärd läto resa stenen efter Vigbjörn, sin fader. Öpir ristade.
Runstenen riktad och markförankringen stärkt.
Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lersluttning åt N. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala-Näs socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.793101
Longitud: 17.564413
Lämnings-ID: L1941:4302
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala-Näs 7:1
Sveriges runinskrifter: U893 (Upplands runinskrifter)
Plats: Högby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4302