Runsten U890, L1941:8915, Åland 5:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U890, L1941:8915
Foto av Runsten U890, L1941:8915
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Fastaðr och Þórulfr … deras far; och Guðvé(?) till minne av(?) …

Visa originaltolkning och runtext

---i ' auk fas(t)aþr ' auk þuru(l)… … (f)aþur sin : auk| |kuþui (a)t lu--- su--an --fu(r)u i ukrikis

---i ' auk fas(t)aþr ' auk þuru(l)… … (f)aþur sin : auk| |kuþui (a)t lu--- su--an --fu(r)u i ukrikis

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,3 m h, 1,3 m br (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runhöjd 6-8,5 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åland socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Tomtmark.

7 m VSV om gammal landsväg (NNV-SSÖ) 3 m NNV om infartsväg (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åland socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.87491
Longitud: 17.288114
Lämnings-ID: L1941:8915
Riksantikvarieämbetets ID: Åland 5:1
Sveriges runinskrifter: U890 (Upplands runinskrifter)
Plats: Österby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åland
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8915