Runsten U89, L2017:8737, Järfälla 41:2 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runsten U89, L2017:8737
Foto av Runsten U89, L2017:8737
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Helga och Holmfríðr lät resa denna sten till minne av Holmfastr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· helka · ok · ulmfris · l--u · raisa · st-- · þi… …- · ulfast · faþur ·· sen

· helka · ok · ulmfris · l--u · raisa · st-- · þi… …- · ulfast · faþur ·· sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Nr1) Runsten, ljusgrå gnejs, 1,1 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,3 m tj.Runhöjd 7-10 cm. Ristningar vetter mot V. 1,3 m S 10cg V om nr 1Nr 2) Runsten, fragmentarisk mörkgrå granit, 1,5 m h, 0,5 m br(N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningar vetter mot V.Enligt 1600-talsuppgifterstod stenarna "inom en krets av mindre,runda stenar". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant. Avsats med berg i dagen i SÖ änden av bergrygg (NV-SÖ)och NV kanten av odlad dal. Hagmark

Ca 1 m Ö om väg, (N-S) och 10 m ÖNÖ om möte väg och cykelväg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401425
Longitud: 17.843414
Lämnings-ID: L2017:8737
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 41:2
Sveriges runinskrifter: U89 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8737