Runsten U885, L1942:7040, Skogs-Tibble 6:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U885, L1942:7040
Foto av Runsten U885, L1942:7040
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vígr och Sigsteinn och Karl, de lät resa stenen till minne av Sighvatr, deras fader ..."

Visa originaltolkning och runtext

uikʀ ' auk sihstain ' auk| |karl ' þaiʀ l[itu '] stain ' rita ' at sihat ' faþur sin ' iu

uikʀ ' auk sihstain ' auk| |karl ' þaiʀ l[itu '] stain ' rita ' at sihat ' faþur sin ' iu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:2 m N om mindre väg (gamla landsvägen) (ÖNÖ-VSV). T

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.836647
Longitud: 17.308673
Lämnings-ID: L1942:7040
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 6:1
Sveriges runinskrifter: U885 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7040