Runsten U882, L1942:6160, Skogs-Tibble 35:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U882, L1942:6160
Foto av Runsten U882, L1942:6160
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 1,65 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,2 m tj med spetsig överdel. Ristning på översta delen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1/2 m Ö om ingång till vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.829701
Longitud: 17.31669
Lämnings-ID: L1942:6160
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 35:1
Sveriges runinskrifter: U882 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6160