Runsten U881, L1942:6301, Skogs-Tibble 35:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U881, L1942:6301
Foto av Runsten U881, L1942:6301
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... gjorde landmärket till minne av Óspakr, son ..."

Visa originaltolkning och runtext

…r × kerþi × mirki × eftiʀ × osbak × s… …

…r × kerþi × mirki × eftiʀ × osbak × s… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, 0,55 m h, 0,55 m br (Ö-V) och 0,1 m tj. Runhöjd 5 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.829701
Longitud: 17.31669
Lämnings-ID: L1942:6301
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 35:3
Sveriges runinskrifter: U881 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6301