Runsten U880, L1942:6321, Skogs-Tibble 35:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U880, L1942:6321
Foto av Runsten U880, L1942:6321
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … hans/hennes man(?) §B … till minne av … beordrade Œpir att hugga runorna.

Visa originaltolkning och runtext

§A …bl… … …a · sin · §B …sl… … ifti- …-----… …aþ · ybir rista · runa

§A …bl… … …a · sin · §B …sl… … ifti- …-----… …aþ · ybir rista · runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd granit, 0,3 m l, 0,2 m br och 0,04-0,08 m tj. På ena sidan två runtecken, 0,6 cm br. På andra sidan är runslingor med två runtecken 6 cm h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 1/2 m Ö om ingång till vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.829769
Longitud: 17.316708
Lämnings-ID: L1942:6321
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 35:2
Sveriges runinskrifter: U880 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6321