Runsten U880, L1942:6159, Skogs-Tibble 35:5 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U880, L1942:6159
Foto av Runsten U880, L1942:6159
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … hans/hennes man(?) §B … till minne av … beordrade Œpir att hugga runorna.

Visa originaltolkning och runtext

§A …bl… … …a · sin · §B …sl… … ifti- …-----… …aþ · ybir rista · runa

§A …bl… … …a · sin · §B …sl… … ifti- …-----… …aþ · ybir rista · runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 0,94 m h, 1,21 m br (Ö-V) och 0,07-0,1m tj. Runslingor och runtecken 6-7 cm h på båda sidor. Uppmålad.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 3 m VSV om vapenhusets SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.829664
Longitud: 17.316491
Lämnings-ID: L1942:6159
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 35:5
Sveriges runinskrifter: U880 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6159